Da koronakrisen rammet, ble det akutt behov for helsepersonell i Norge. Ifølge NAV er vernepleierne landets tredje mest ettersøkte yrkesgruppe. Under krisen ble det utlyst over 3.500 vernepleierstillinger.

Allerede før krisen var mangelen stor. Spesielt i tjenester til personer med utviklingshemning.

FO anbefaler at minst 70 prosent av de ansatte har relevant høyere utdanning, da spesielt vernepleiere. I juni kom rapporten som viser at kun 12,6 % av de ansatte i Møre og Romsdal og Vestlandet har vernepleierutdanning. Dette er et alvorlig gap.

I 2016 sa Helsetilsynet at «forholdene ikke kunne vært verre» og pekte på manglende kompetanse. De avdekket også brudd på FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

Vernepleiermangelen er godt dokumentert.

Vi utdanner for få

Selv om behovet stiger, sitter politikerne stille i båten. Vi utdanner for få, ca. 1.000 årlig. Hvert år står det 3.000 ungdommer på venteliste i Norge som har vernepleie som førstevalg. Bare i Møre og Romsdal står fortsatt 67 på venteliste til vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde. Dette er ungdommer som heller kunne bidratt i helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Vernepleie er et ettertraktet fag, hvor studentene får jobb etter endt utdanning og som det er stort behov for. Hvorfor nekter vi da tre av fire ungdommer å studere vernepleie?

Politikerne må ta ansvar

Vi mangler ikke dokumentasjon på vernepleiermangelen. Vi mangler ikke historier på hvor manglende kompetanse har fått alvorlige konsekvenser for til personer med utviklingshemning. Vi mangler heller ikke ungdom til å studere faget. Vi mangler studieplasser og politikere som tar ansvar.

Mine spørsmål til Kjell Neergaard og bystyret i Kristiansund kommune er følgende:

1. Vil du/dere jobbe for at Kristiansund kommune lyser ut flere vernepleierstillinger for å nå anbefalingen om 70 prosent?

2. Vil du jobbe for at ansatte i tjenester til personer med utviklingshemning får etterutdanningen de har behov for?

3. Vil du jobbe for flere studieplasser i vernepleierfaget for å få ned vernepleiermangelen i Møre og Romsdal?

 

Av