I år er det 100-års jubileum for allmenn stemmerett for kvinner i Norge.  Dette skal vi feire! Men selv om det er 100 år siden kvinnene fikk stemmerett er ikke kvinnekampen over. Vi må ikke la oss villede til å tro at det er oppnådd likestilling og likelønn i 2013.

La oss minne hverandre på den kampen som kvinner før oss har kjempet. Vi skylder Fredrikke Marie Quam, som var en forkjemper for kvinners demokratiske rettigheter og en foregangskvinne i sosialt arbeid, at vi fortsatt kjemper for kvinners rett.

Hvem sitter i maktposisjonene i samfunnet i dag? Sentralbanksjefen er en mann. Av de 100 rikeste menneskene i Norge er det bare 9 kvinner. Man må ned på 41. plass før vi finner den første kvinnen. De fleste professorene er menn. Selv på Universitetet i Tromsø der man er best på å rekruttere kvinner til professorstillinger, var det i 2011 bare 27 % kvinnelige professorer. I 2011 valgte Fellesforbundet en toppledelse med sju menn og ingen kvinner.

Det er nedslående at kvinner havner langt ned på listen over maktpersoner i for eksempel finans og forskningsmiljøer. Men, vi må huske at kvinnekamp i dag ikke bare handler om penger og plassering på en liste. Det handler også om at kvinner skal ha rett til å heve sin stemme, til å fronte sine meninger og til å kunne sette sitt preg på alle samfunnets arenaer - uten å bli møtt med hersketeknikk, uten å bli utestengt eller forsøkt dysset ned.

Vi kan fortsatt ikke ta for gitt at kvinner og menn blir likebehandlet i arbeidslivet eller når demokratiske verv skal fordeles og utøves her i landet. Vi har kommet langt, blant annet takket være tidligere forkjempere. Utfordringen til dagens kvinner og menn er å ikke miste likestillingsperspektivet av syne når vi forvalter arven fra våre foregangskvinner.

 

Årsmøtet 2013  i FO Møre og Romsdal gratulerer kvinnene i Norge med stemmerettsjubileet, og oppfordrer til fortsatt fokus og innsats for kvinners stemme og posisjon!

Kvinne, bruk din stemme ved høstens stortingsvalg!