VEDTAK: Årsmøtet har fattet vedtak i alle sakene sine i dag
VEDTAK: Årsmøtet har fattet vedtak i alle sakene sine i dag

 


Nå foreligger oppdaterte vedtekter, to nye uttalelser og vedtak om videre arbeid med strategiplan. I de nye vedtektene er antall landsting redusert fra to i året, til ett landsting i året. Vedtektene åpner for ekstraordinært landsting ved behov. I stedet for lokallagskonferanse, hvor ansvaret for planlegging og gjennomføring delvis har ligget til lokallagene, har nå SST fått ansvar for å arrangere en nasjonal konferanse i året. Denne konferansen skal fokusere på det faglige og på det sosiale. 

 

Strategiplan vedtatt

Det var SSTs forslag om strategiplan som skapte de største diskusjonene på årsmøtet i går. I dag ble imidlertid strategiplanen vedtatt og skal oversendes SST for videre arbeid. 

- Jeg er veldig glad for at strategiplanen er vedtatt, jeg mener dette er et godt dokument og utgangspunkt for videre arbeid, Kristin Aldridge. 

 

Seksualitet i fokus

FO-Studentenes årsmøte har vedtatt to uttalelser: «Forsvar Vest-Saharas folk og studenter» og «Lær oss mer om kjønn og seksuell helse». Den første uttalelsen er en tydelig støtteerklæring til frigjøring av Vest-Sahara. Vi kommer tilbake til uttalelsene og innholdet i disse senere. 

 

Generaldebatt

Årsmøtet ble avsluttet med valg av nytt sentralstyre, valgkomite og kontrollkomite samt en generaldebatt. Dette er et helt nytt konsept hvor de lokale tillitsvalgte studentene skal kunne ta opp store eller små problemstillinger og få innspill fra sine med-tillitsvalgte.