FO er både et profesjonsforbund og en fagforening. Som fagforening jobber vi for våre medlemmers lønns og arbeidsvilkår. FO er en del av LO, som er den eldste og største hovedsammenslutningen av fagforeninger. (PPTX, 2MB) Som en del av dette fellesskapet har vi over 970 000 medlemmer i ryggen når vi kjemper for bedre rettigheter for vanlige arbeidsfolk.

Det er viktig for oss å forberede våre studenter på arbeidslivet. Derfor har vi slått oss sammen med de andre LO-forbundene for å lage en jobbhåndbok. Dette er en enkel innføring i dine rettigheter som arbeidstaker.

Hvis du trenger hjelp i jobben din, har du oss i ryggen! Vi bryr oss ikke om jobben er relevant eller ikke, eller hvor stor stillingsprosent du har. Vi hjelper deg uansett. På dine sider finner du en oversikt over din nærmeste tillitsvalgte. Ta kontakt med denne, eller kontakt oss på kontor@fo.no