SST MØTER MOTSTAND: Ikke alle representantene i landstinget er enige i at vi trenger en strategiplan
SST MØTER MOTSTAND: Ikke alle representantene i landstinget er enige i at vi trenger en strategiplan

Det har vært en heftig start på dagen på FO-Studentenes årsmøte. SST har foreslått et nytt styringsdokument, en strategiplan som beskriver mål og hvordan FO-Studentene skal jobbe for å nå disse målene. 

- FO-Studentene er i stadig endring, og vi har et kontinuitetsproblem. Strategiplanen er ment for å favne hele organisasjonen og sikre kontinuitet, sier leder av FO-Studentene Kristin Aldridge i saksfremlegget. 

Strategiplanen bygger blant annet på et gruppearbeid avholdt på lokallagskonferansen i Sogndal i april 2019. 
 

Møter motstand

Flere av lokallagene kritiserer det nye dokumentet. Anne-Linn Sekkingstad er spesielt bekymret for at lokallagene ikke er tilstrekkelig involvert i prosessen. 

UENIG: Anne-Linn Sekkingstad fra lokallaget i Sogndal er helt uenig i at en strategiplan er riktig vei å gå for FO-Studentene

UENIG: Anne-Linn Sekkingstad fra lokallaget i Sogndal er helt uenig i at en strategiplan er riktig vei å gå for FO-Studentene


 

- I Sogndal visste vi ikke hva gruppeoppgavene skulle brukes til. Vi må være forberedt når det skal utvikles nye strategier og her har vi ikke vært involvert. Det må vi være når vi skal sette felles mål for organisasjonen, sier en svært engasjert Sekkingstad fra talerstolen. 

Hun får støtte i kritikken fra blant annet fra lokallagene i Østfold og Volda, og fra flere enkeltmedlemmer. Hun mener videre at det må brukes god tid på å utvikle en strategiplan. 

- Dette må diskuteres på nasjonale samlinger og gjennom spørreunderesøkelser fra lokallagene over flere år. Først da vil vi ha et godt og solid grunnlag til å utvikle en strategi, sier Sekkingstad. 

VAG: Strategiplanen er for vag, mener Sigrid Nesheim fra lokallaget i Sogndal

VAG: Strategiplanen er for vag, mener Sigrid Nesheim fra lokallaget i Sogndal


Flere ytrer også bekymring for nok et dokument å sette seg inn i, og kritiserer strategiplanen for å være rotete og vag. 

- Det er vanskelig å forstå dokumentet, hvem er det som skal utføre eller følge opp disse målene som beskrives? Det er et veldig rotete saksdokument, sier Sigrid Norheim fra lokallaget i Sogndal. 
 

Forstår bekymringene

- Vi skjønner bekymringen rundt prosessen, men vi tror at en ny prosess over flere år vil hindre oss i å bevege oss fremover. Vi går på repeat og klarer ikke rette blikket fremover, både lokalt og nasjonalt, sier Aldridge. 


Strategiplanen skal stemmes over i morgen, søndag. Saken oppdateres.