Velferdsviter som yrke

– Mange arbeidsgivere er usikre på hva vi kan bidra med etter fullført bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag. Samtidig opplever flere studenter at de ikke vet hvilke arbeidsplasser som er aktuelle for dem. Derfor ser vi et behov for denne fagkvelden, sier Svanhild Skafløtten Smeland. 

Hun og Marie Helene Haugen Brandt er på sitt 3. studieår i arbeids- og velferdsfag. Våren 2021 får de tittelen velferdsviter. Sammen med Juliane Amalie Antonsen utgjør de lokallagsstyret til FO-Studentene i Østfold. 

Høgskolen i Østfold er eneste studiested som tilbyr programmet arbeids- og velferdsfag. I hvert kull går det cirka 40-50 studenter. Marie kommenterer at det ofte er gjesteforelesere fra arbeidslivet innom programmet, men likevel har ingen, bortsett fra representanter fra NAV, sagt at de trenger velferdsvitere. 

– Når vi da heller ikke har praksis integrert i studiet, kan studenter kjenne på en utrygghet i møte med arbeidslivet. Fagkvelden vil fokusere på hvordan det er å være ferdigutdannet velferdsviter. Jeg håper dette vil bidra til trygghet, sier Marie. 

Still sterkere i yrkeslivet

Til FOs Velferdsviterutvalg er det en ledig posisjon som studentrepresentant. Et slikt verv er en gylden mulighet og en god erfaring du kan sette på CVen. Valg av representant skjer 13.-15. november på FO-Studentene sitt årsmøte. Velferdsviterutvalget er et av FOs fire profesjonsutvalg. Svanhild og Marie tror en hver arbeids- og velferdsfagstudent ville hatt god nytte av et slikt verv, selv uten tidligere erfaring fra FO-Studentene.

– En arbeids- og velferdsfagstudent vil kunne bruke Velferdsviterutvalget til å styrke kontakten mellom utdanningen og arbeidslivet. Og lære mer om hvilke yrkesmuligheter en velferdsviter kan ha. Dette vil være hovedtema på fagkvelden, som vi håper det kan bli flere av i fremtiden, sier Svanhild. 

Kunne dette vært interessant for deg? Ta kontakt med leder for valgkomiteen her

Meld deg på fagkveld her