FO Troms og Finnmark sitt hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Kontaktinformasjon:

Leder: Heidi Elisabeth Pedersen
Telefon: 95813430
Epost: heidi.elisabeth.pedersen@fo.no

Nestleder: Gøril Madsen
Telefon: 99114733
Epost: goril.madsen@fo.no

Fylkessekretær: Mona Olafsen
Telefon: 92282231
Epost: mona.olafsen@fo.no

Fylkessekretær: Anita Kivijervi
Telefon: 95822261
Epost: anita.kivijervi@fo.no

Besøksadresse:
Altakontoret: Markveien 14 (Apotekgården 2. etg.), 9510 Alta
Harstadkontoret: Strandgt. 3 (3.etg), 9405 Harstad

Åpningstid: 08.00- 15.30

Postadresse:
Altakontoret: FO Troms og Finnmark, Postboks 1020, 9503 Alta
Harstadkontoret: FO Troms og Finnmark, Postboks 479, 9485 Harstad

 

Bufetat:
Ove Solsvik                       
ove.soslvik@bufetat.no                        
46615821

Marion Dahl Hansen         
Marion.dahl.hansen@bufetat.no      
46615603

Lisbeth Johnsen Larsen    
lisbeth.johnsen.larsen@bufetat.no
46615353