Her er oversikten over hvem du kan kontakte i sommer:

Hvem kan kontaktes:

Uke 26: Gøril, Heidi, Anita

Uke 27: Gøril, Mona, Anita                                                      

Uke 28: Mona

Uke 29: Alle har ferie denne uka

Uke 30: Heidi

Uke 31: Gøril

Uke 32: Anita

Uke 33: Anita, Mona

Bufetat: Ove har ferie i uke 28, 29, 30, 31.   Lisbeth J Larsen er vikar for han i denne perioden