Hentet fra Pixabay.com
Black lives matter

FO Trøndelag støtter aksjoner for mennesker som diskrimineres og utsettes for trakassering, mobbing og utstenging på grunn av sin hudfarge. Dette har foregått i århundrer!


Vi anerkjenner at dette er rettmessige demonstrasjoner om et fenomen som også i høy grad eksisterer i vårt samfunn, både i våre institusjoner og i vårt sosiale liv. FO Trøndelag forutsetter at alle markeringer og demonstrasjoner gjennomføres innenfor anbefalte smittevernregler.


FO arbeider for et solidarisk samfunn, hvor grunnpilarene er likeverd, trygghet og alles rett til utdanning og arbeid.


FO skal bekjempe diskriminering, undertrykkelse og forfølgelse på grunn av alder, seksuell orientering, etnisitet, religion, livssyn eller kulturelle holdninger.