Her kan du se sendingen fra FO-dagen i opptak.

 

Du kan også se sendingen på vår YouTube-kanal.


FO-dagen - et digitalt seminar om muligheter i koronaens tid

Pandemien traff et uforberedt norsk samfunn. Vår generasjons mest inngripende tiltak i fredstid skapte utfordringer i tjenestene hvor barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere daglig står opp for andres trygghet.

Hvordan håndterte vi hindringene for å sikre tilbudet til våre brukere? Hvilke innovative løsninger vokste frem i motgangen? Hvilke etiske problemstillinger møtte vi på? Og hva krevdes av oss i møte med mennesker i vanskelige livssituasjoner?

Disse spørsmålene søker FO-dagen 2021 å gi gode svar på.

FO-medlemmers kompetanse og ressurser har bidratt til å sikre velferdstjenester og velferdstilbud i en uforutsett krisetid. På FO-dagen 17. mars løfter vi våre erfaringer fra koronapandemien.

FO-dagen blir gjennomført som et digitalt seminar onsdag 17. mars, fra kl. 09.00-12.00.

Seminaret er gratis.

Sjekk ut: Program FO-dagen 2021