Bli med på en uforglemmelig samling!

FO er et tydelig og sterkt profesjonsforbund, der fellesskapet og den enkelte profesjon sin kompetanse blir synliggjort. FO-dagene er en viktig arena for FOs medlemmer. Et sted der vi møtes, bygger identitet og styrker dialogen på tvers av felt og profesjon. Du vil reise hjem med faglig påfyll, økt kunnskap og en følelse av større tilhørighet.

Meld deg på

2021 vil være tredje gang FO-dagene arrangeres. De to foregående samlingene har tiltrukket hundrevis av FO-medlemmer fra alle våre profesjoner. Tidligere deltakere sier dette er en viktig og lærerik arena, som styrker profesjonsidentitet og samhold på tvers av våre fagfelt. Vi gleder oss derfor stort til å samles igjen!

Om du har vært med før eller om det er din første gang – bli med på den største begivenheten FO arrangerer!

Sjekk vårt spennende program her!

Allerede overbevist? Meld deg på her!

Temaet for FO-dagene 2021 er Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv