Bli med på en digital samling!

Vi har på grunn av usikkerhet knyttet til koronapandemien, bestemt oss for å avlyse fysisk gjennomføring av FO-dagene. Vi planlegger i stedet en digital konferanse 17. mars 2021.

Konferansen vil være gratis for alle FO-medlemmer. 

Vi må endre en del på det planlagte programmet. Dette vil oppdateres og legges ut så snart det er klart. 

Konferansen vil fortsatt ha et profesjonsfaglig og praksisnært innhold, med tema knyttet til utfordringer, muligheter og gode løsninger i tiden vi står i. Linn Stalsberg og Peder Kjøs vil fremdeles være foredragsholdere på samlingen 17. mars 2021.

Les mer om disse foredragsholderene her. 

FO er et tydelig og sterkt profesjonsforbund, der fellesskapet og den enkelte profesjon sin kompetanse blir synliggjort. FO-dagene er en viktig arena for FOs medlemmer. Et sted der vi møtes, bygger identitet og styrker dialogen på tvers av felt og profesjon. Selv om arrangementet nå vil bli betydelig kortet ned, og foregå digitalt, vil innholdet i samlingen kunne treffe interessen til alle FOs medlemmer.

2021 vil være tredje gang FO-dagene arrangeres. De to foregående samlingene har tiltrukket hundrevis av FO-medlemmer fra alle våre profesjoner. Tidligere deltakere sier dette er en viktig og lærerik arena, som styrker profesjonsidentitet og samhold på tvers av våre fagfelt. 

Hold av datoen 17. mars for en gratis digital dagssamling i et bredt profesjonsfellesskap. 

Temaet for FO-dagene 2021 vil oppdateres med nytt program.