BRUDD: Disse forhandlingene gjelder FOs medlemmer som er ansatt i et helseforetak. (Foto: Getty images)
BRUDD: Disse forhandlingene gjelder FOs medlemmer som er ansatt i et helseforetak. (Foto: Getty images)


– Arbeidsgiversiden ville beholde en grense på minst 20 prosent stilling for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen. Vi ønsker en løsning der alle ansatte, uavhengig av stillingsstørrelse, meldes inn i denne ordningen, sier nestleder i FO, Marianne Solberg.

Les mer: fo.no/mellomoppgjoret2019

Solberg understreker at dette er en viktig prinsipiell sak for FO. Derfor valgte LO og YS å bryte forhandlingene.

Her er protokollen. (PDF, 44KB)
 

Marianne Solberg
NESTLEDER: Marianne Solberg i FO-ledelsen deltok i dagens forhandlinger.Forhandlingene går nå til mekling. Tidspunktet for mekling er ikke klart, men blir avklart rett etter påske. Følg med på fo.no.

Les mer: Dette må du vite om pensjon

Disse forhandlingene gjelder våre medlemmer som er ansatt i et helseforetak.