Hovedavtale Virke - LO 2014 - 2017
Regulerer forholdet mellom partene mm
Last ned (pdf)

Tariffavtale for barnehagene innenfor Virke 2018 - 2020
Last ned (pdf) (489KB)

Tariffavtale for Helse- og sosiale tjenester innenfor Virke 2018 - 2020
Last ned (pdf) (546KB)

Tariffavtale for høyskolene innenfor Virke 2018 - 2020 
Last ned (pdf) (1MB)

Tariffavtale for museene innenfor Virke 2018 - 2020
Last ned (pdf) (1MB)

Tariffavtale for spesialisthelsetjenesten innenfor Virke 2018 - 2020
Last ned (pdf) (850KB)

Tariffavtale for utdanningsinstitusjoner innenfor Virke 2018 - 2020
Last ned (pdf) (602KB)

Tariffavtale for virksomheter innenfor Virke 2018 - 2020
Last ned (pdf) (1MB)