Enighet i kommuneoppgjøret. Her er den nye lønna for deg som jobber i kommunesektoren.
I MÅL: FO-leder Mimmi Kvisvik har stått på dag og natt for å sikre et best mulig resultat for FOs medlemmer i en krevende økonomisk tid.


Det såkalte KS-oppgjøret gjelder for FOs om lag 14 000 kommunalt ansatte, med unntak av Oslo kommune. 

– Det har vært et veldig spesielt halvår. Vi vet hvor hardt våre medlemmer har jobbet i forbindelse med koronapandemien. Derfor har vi stått på for at dere i kommunene skal få lønnsøkning, til tross for en historisk lav ramme, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

I Norge er det lang tradisjon for at lønnsøkningen i konkurranseutsatt industri skal legge føringer for alle lønnsoppgjørene. Det såkalte frontfaget ble forhandlet i august. Resultatet derfra gir en ramme for lønnsøkningen. I år er ramma kun på 1,7 prosent, mot 3,2 prosent i fjor.

– Det ga oss et svært vanskelig utgangpunkt, og vi hadde i praksis nesten ingenting å forhandle om, sier Kvisvik.

Forvirret? Les mer om hvordan lønnsoppgjøret i Norge er bygget opp her.
Les mer om hva frontfagsmodellen betyr her.

Dette er den nye lønna i kommunal sektor

FO gikk inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst, likelønn og uttelling for kompetanse. Med forventet prisvekst på 1,4 prosent gir nattens resultat en liten reallønnsvekst for FOs medlemmer.

‒ Alle med treårig utdanning får 1400 kr mer i året. Har du flere års utdanning kan dette stige opp til 1900 kr, sier Kvisvik. Direkte plasserte ledere i kapittel 4 får 0,3 prosent lønnsøkning. Tillegg gis med virkning fra 1. september 2020.

Sammenliknet med tidligere oppgjør er lønnsøkningen lav.

‒ FOs medlemmer hadde fortjent mer, men med dagens økonomiske situasjon har vi fått ut det vi kunne. Oppgjøret er i tråd med ramma og bidrar til et solidarisk oppgjør som ikke går på bekostning av den norske økonomien, sier FO-lederen.

LES MER I FONTENE: Lønnsoppgjøret i kommunesektoren: Ansatte får mellom 1.400 og 1.900 kroner

Det er enighet om at dersom lønnsøkningen i frontfaget blir mer en 1,7 prosent, skal dette tas med i lønnsoppgjøret i 2021.

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i kapittel 4.

Les alt: Her er resultatet i kommuneoppgjøret (med lønnstabell) (PDF, 4MB)

Digitale forhandlinger
DIGITALE FORHANDLINGER: Slik er det å forhandle lønnsoppgjør i en pandemiGjennomslag for systematisk arbeid med likelønn

På grunn av pandemien og den lave ramma har det vært viktig for FO å forhandle andre ting enn lønn i dette oppgjøret.

‒ Vi hadde forhåpninger om endringer i tariffavtalen, men konstaterer at dette ikke har vært mulig å få til i denne omgang, sier Kvisvik.

Etter nattens enighet har kommunene imidlertid forpliktet seg til å jobbe systematisk med likelønn i forbindelse med oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

Dette er viktig for FO, understreker Kvisvik. Her skal det utarbeides en sentral veileder på nasjonalt nivå, og de sentrale partene i kommunal sektor skal følge opp hvordan denne skal tas i bruk lokalt.

FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff


Veileder og partssammensatt utvalg om kompetanse

Det er avtalt et partssammensatt utvalg som skal arbeide med kompetansespørsmål i tariffperioden. Utvalget skal vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling. I tillegg skal utvalget drøfte hvordan ulike tariffbestemmelser knyttet til kompetanse praktiseres og fungerer, herunder hvordan det gis uttelling for kompetanse og bruk av stillingskoder. Partene skal også utarbeide en veileder.

For LO kommune, som FO forhandler sammen med,  har det også vært helt avgjørende at partene skal jobbe tett sammen om en heltidskultur.

‒ Vi forventer at dette nå vil bli fulgt opp i alle kommuner og fylkeskommuner i tida framover, avslutter Kvisvik.

Nå går resultatet til uravstemning.

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Slik har forhandlingene foregått

I forhandlingene i kommunal sektor er FO en del av LO kommune (Fagforbundet, FO, EL og IT Forbundet, Creo, SL, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet). Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

Sammen med forhandlingsdelegasjonen i LO kommune, har Mimmi Kvisvik deltatt aktivt i forhandlingene med KS. Hun har rådført seg med et forhandlingsutvalg sammensatt av FO-tillitsvalgte fra hele landet, og to rådgivere ved forbundskontoret. Vanligvis er disse samlet på forbundskontoret i FO. I år har møtene foregått digitalt på teams.

Forhandlingsutvalget har bestått av Mimmi Kvisvik, Renathe Remes Øen, Marit Frette Opsahl, Julia Johnsen, Bjarne Gilje, Helga Melsom og Hilde Jahnsen.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret