MEKLINGSINNSPURT: FOs forhandlere Lisbeth Norshus og Joachim Nybakke går inn i de siste timene i meklingen i Oslo Kommune
MEKLINGSINNSPURT: FOs forhandlere Lisbeth Norshus og Joachim Nybakke går inn i de siste timene i meklingen i Oslo Kommune

–  Vi ser fram til meklingen og håper på Riksmegleren kan bidra til en konstruktiv mekling, sa Lisbeth Norshus ved meklingsoppstart.

I 2. streikeuttak varsler LO Kommune Oslo plassfratredekse for 1256 nye medlemmer. Av disse er 66 FO-medlemmer i bydelene Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. I tillegg tas FO-medlemmer i Velferdsetaten ut. En eventuell opptrapping skjer fra onsdag 29. mai. 

Tidligere har LO Kommune Oslo tatt ut 1894 medlemmer for en mulig streik - i første omgang. Blant disse er det 77 FO'ere. Disse er tatt i ut i bydelene Stovner, Nordstrand og Frogner. 


LES MER: FO Oslo krever økt kjøpekraft for medlemmene
LES OGSÅ: Brudd mellom Oslo kommune og flere fagforbund – kan bli streikFOs TARIFFKALENDER 2024: Sjekk når vi forhandler om dine lønns- og arbeidsvilkår
ALT OM LØNNSOPPGJØRET: Hold deg oppdatert på tarifforhandlingene i 2024

Er du usikker på om du får riktig lønn? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din. Her ser du svar på vanlige spørsmål om lønn og tariff.