INGEN STREIK: LO og NHO er enige om lønnsoppgjøret. Dermed blir det ingen streik.
INGEN STREIK: LO og NHO er enige lønnsoppgjøret i privat sektor, der FO har ca. 700 medlemmer. Dermed blir det ingen streik (Foto: LO/NHO)


Se pressemelding fra LO: Økt kjøpekraft og ekstra løft til lavlønte

‒ Dette er et godt oppgjør som sikrer økt kjøpekraft og reallønnsvekst for våre medlemmer. Oppgjøret har i tillegg en god likelønnsprofil, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent. Det betyr et generelt tillegg for alle på 2,50 kroner pr. time. For lavlønnede blir det ytterligere 2 kroner pr. time.

‒ Dette er noe av det beste vi har hatt på mange år, legger Gabrielsen til.

Les mer på FriFagbevegelse.no
 

FO fornøyd med likelønnsprofil

FO-leder Mimmi Kvisvik hadde dette å si da partene kom til enighet i ettermiddag:

‒ Jeg stiller meg bak LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, og er glad for at oppgjøret har en likelønnsprofil. Nå forbereder vi oss til oppgjørene i de andre tariffområdene og har forventninger til lønnsøkning i tråd med denne rammen.

Hun understreker at oppgjøret i offentlig sektor, som forhandles senere i vår, må ha en litt annen innretning for å bedre likelønnssituasjonen.

Les mer: Fem ting du som er medlem i FO må vite om årets lønnsoppgjør

Hadde ikke partene kommet til enighet hadde 23.000 LO-medlemmer i privat sektor gått ut i streik.

FO har om lag 650 medlemmer på dette tariffområdet, men det var ikke varslet at noen av disse skulle tas ut i en eventuell streik.
 

Mimmi Kvisvik
SER FRAMOVER: FO-leder Mimmi Kvisvik er fornøyd med rammen for lønnsoppgjøret (Foto: FO).
 

Legger rammen for resten av lønnsoppgjøret

Meklingen i helgen handlet om det som kalles frontfaget. Det betyr at lønnsøkningen for ansatte i internasjonalt konkurranseutsatt industri forhandles først. Resultatet av dette danner rammen for hva vi kan forvente i de andre tariffoppgjørene.

Forhandlingene i for eksempel kommunal sektor skjer i slutten av april.  Likevel var meklingen denne helgen viktig for alle FO-medlemmene fordi den legger rammen for oppgjørene i de andre tariffområdene.

Les mer om årets lønnsoppgjør på vår tariffside