Klubber som velger overføring får kr. 375,- + kr. 20,- pr. medlem. Disse pengene skal det føres regnskap for. Revidert regnskap sendes avdelingen.