Siden klubbene i FO ikke er registrert i Brønnøysund, er det for vanskelig å ha klubbkasse i bank. Klubbene får dekket utgifter mot kvittering. Større utgifter må forhåndsavtales.

Klubbene kan be leverandør om å sende faktura ti:

FO Akershus
v/4Human AS
Postboks 853
3606 Kongsberg