Lokalt arrangerer vi basiskurs ved behov. I tillegg tas interessante tema opp på reprsentantskapet. Da blir møtet åpnet for andre tillitsvalgte.

Regionalt arrangeres det årlige Arbeidslivskurs. Det vil trolig være en region bestående av Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold som vil være ansvalig hos oss.