Søk

Du er her:

Forbundets formål

FOs formål er definert i forbundets vedtekter

FO skal være den ledende arbeidstakerorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO skal fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og være ledende på helse- og sosialpolitikk, yrkesetikk og profesjonsfag.

FO skal:

  • Arbeide for bedring av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • Arbeide for en stadig utvikling av profesjonsfagene og utdanningene
  • Være pådriver i helse- og sosialpolitikk
  • Arbeide for og fremme medlemmenes faglige og etiske standard
  • Arbeide for et solidarisk samfunn hvor grunnpilarene er likeverd, trygghet og alles rett til utdanning og arbeid
  • Kjempe for likestilling mellom kjønnene
  • Bekjempe diskriminering, undertrykkelse og forfølgelse på grunn av alder, seksuell orientering, etnisitet, religion, livssyn eller kulturelle holdninger
  • Fremme samarbeid mellom kolleger og organisasjoner på det helse- og sosialfaglige felt i inn- og utland
  • Arbeide for at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning