FOs vedtekter § 11.5 hjemer oppgavene for Fylkesavdelingsstyret (DOCX, 19KB)


Årsmøte 2020 vedtok Mandat for  Fylkesavdelingsstyre 2020-2022 (DOC, 25KB)

Medlemmer Fylkesavdelingsstyret FO Vestland 2020 - 2022

Leder
Grethe Kvist
epost

Nestleder
Ann Kristin Nygård
epost

Bente Nilsen Owren
epost

Jan Egil Haugland
epost

Lene Fjellsbø
epost

Trude Elisabeth Fardal
epost

Siv Aspeseter
epost

Randi Hatlem
epost

Mohamad Mehdi
epost

Renate Remes Øen

epost

Siv Myking
epost

Sandra Bartz

epost

Vara:
Anne Mette B. Almeland
epost

Liv Wigdahl
epost

Bjørn Henning Solheim

epost