Søk

Du er her:
FO Hedmark

FO Hedmark

Arbeidsutvalget i FO Hedmark

FO Hedmark har ca 890 medlemmer fordelt på forskjellige tariffområder som: private (Virke og NHO), stat (f.eks BUF-etat og Kriminalomsorgen), Spekter helse (Sykehuset Innlandet), KS (kommuner og fylkeskommune) og andre. Pensjonister, ikke yrkesaktive og studenter er også viktige medlemmer hos FO Hedmark.

Hovedkontakter

Randi Kjøs (fylkessekretær)
950 83 035 | post@hedmark.fo.no

Olav Neerland (fylkesleder)
928 03 264 | leder@hedmark.fo.no

Kurs & Konferanser i FO

Kurs/konferanser

Postadresse: 

FO Hedmark, Postboks 60, 2301 Hamar

Besøksadresse:

Folkets Hus, Torggata 91, 2326 Hamar (hovedinngang, 4. etg.)

Fakturaadresse:

FO Hedmark, v/ 4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no

 
Tlf.: 950 83 035 | post@hedmark.fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning