Tre grep blant mange er viktige: For det første må familiene få bedre økonomi. Hvis ikke foreldre har råd til å sende ungene på fotballen eller i bursdager så holder det barn utenfor. Derfor må vi øke barnetrygda, reversere usosiale kutt, øke bostatte, blant annet. For det andre: velferden må utvides, SFO må gjøres gratis sånn at alle barn får være med på leken og læringen. For det tredje så må lovfeste åpne og gratis møteplasser i alle kommuner, sånn at alle barn og unge har et lavterskel fritidstilbud å gå til.