Det viktigste er å sørge for at barn og unge får nødvendig utdanning, fullfører skolen og har en jobb å gå til. Derfor er skolepolitikken viktig og at utdanningen er tilpasset den enkeltes og samfunnets behov. Vi har i tillegg økt innsatsen innenfor rus og psykiatri, for å sørge for at flere skal få nødvendig hjelp tidlig. Derfor har vi også foreslått en rusreform, der hovedfokus er hjelp, ikke straff. Forbyggende arbeid er viktig, og det kan det aldri bli nok av. Frivillige organisasjoner gjør en svært god jobb på det området i samspill med kommunene.