Fritidskortet er et av flere tiltak som KrF mener er viktig. Økt Barnetrygd og fokus på styrking av hjem/skole samarbeidet der en koordinator kan bidra til økt innvolvering fra foreldre. Satsingen KrF har på tilbudet Helsesykepleiere i skolen og styrket  ressurser til frivilligheten er også viktige tiltak for å hindre utenforskap blant barn og unge.