Utenforskap er en stor og kompleks utfordring som krever tiltak på mange nivå. Først og fremst må vi legge til rette for en helhetlig oppvekstsektor med mer tverrfaglig kompetanse og oppfølging for å fange opp de som faller utenfor. Å arbeide forebyggende med skolemiljø, ha en tilstedeværende skolehelsetjeneste og å legge til rette for at alle barn kan ta del i fritidsaktiviteter blir viktig i dette arbeidet. En annen stor satsing det er behov for er å sikre ett mer fleksibelt videregående utdanningsløp, og at de som faller utenfor det får andre arbeidsmuligheter. En slik satsing har vi fremmet  forslag om i Stortinget her:

 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-062s/?all=true