Tidlig innsats med å hjelpe familier med utfordringer, systematisk bevisstgjøring av voksne og barn om hvordan de inkluderer andre. Jeg er lærer selv, og ønsker meg flere yrkesgrupper tettere på, og bedre dialog mellom tjenestene. Gratis SFO vil gi alle unger mulighet til å være med på leken fra 1.-4. trinn.