Kamp mot Forskjells-Norge er det mest grunnleggende for å hindre utenforskap. At færre barn og unge skal vokse opp i fattige familier er derfor viktig. Av konkrete tiltak er Fritidsklubber og Utekontakt er viktige tiltak for ungdom, og å sikre mulighet til å delta i fritidsaktiviteter for barn, gjennom støtteordninger som gjør det økonomisk mulig, og satsing på frivillige organisasjoner, bl.a. innen idretten, som kan arbeide aktivt for å rekruttere de som trenger hjelp til deltakelse.