Rødt ønsker blant annet aktivitetsskole/SFO skal være et gratis tilbud for alle 1.-4.-klassinger. Dette vil sørge for at alle barn har lik mulighet til å samhandle med hverandre utenfor undervisningstid. I tillegg til dette så er det viktig å se på hvordan skolen er bygd opp for å treffe alle elever. En skole med mulighet for mer praktiske læringsformer vil kunne sørge for at flere barn vil føle seg tilpass på skolen og samhandle med barn og ungdom med like ferdigheter og interesser. Vi ønsker også at det offentlige skal ta større ansvar på breddeidretten og sørge for at kostnader ikke skal være et hinder for at barn og unge kan delta i fysisk aktivitet. Vi ønsker også å reversere kutt i AAP-ordningen for å sikre mer stabil og forutsigbar inntekt i familier hvor foreldre har helsevansker.