Raudt vil doble barnetrygda og deretter at den skal vere indeksregulert. Ei viktig sak for Raudt er også at barnetrygd vert halde utanfor ved beregning av sosialstønad.