Regjeringen har allerede gjort endringer som har økt barnetrygden. Ytterligere justeringer må vurderes i de årlige budsjettene, men det er rimelig som minimum å legge til rette for en indeksjustering som sikrer at barnetrygdens kjøpekraft opprettholdes.