Barnetrygda vart justert opp i 2018 og i 2019, for første gong på 20 år. No får barnefamiliane 7200 kroner meir per barn under 6 år enn dei gjorde før 2018. For Venstre handlar det om å gje mest til dei som treng det mest. Ein familie som tener over 1,5 millioner kroner i året treng kanskje ikkje barnetrygda? Venstre vil prioritere å gje nye sosiale ytelsar til dei som treng det mest framfor dei som greier seg godt på eigen økonomi.