Vi ønsker å øke barnetrygden og beholde den som en universell ordning, i vårt nye program foreslår vi også å sikre at den skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Det er vi for.