Øke barnetrygda og bevare den som en universell skattefri overføring til alle som har ansvar for å forsørge barn. Rødt jobber for at barnetrygd må holdes utenfor beregning av sosialhjelp.

Barnetrygda skal økes for eldre barn slik at den blir lik for barn i alle aldre. i. Lovfeste at barnetrygda skal holdes utenfor ved beregningen av sosialhjelp.