Det er ganske så utrolig at barnetrygden ikke har hengt med prisnivået, og det til tross for at temaet har vært oppe til diskusjon gang på gang. Vi i de Grønne ønsker å verne om slike velferdstjenester! I vårt alternative statsbudsjett for 2021 øker vi barnetrygden for aleneforsørgere. Også etter at barnet har fylt 3 år. Dette er beregnet til å koste ca like mye som 1 meter av ny E18 gjennom Asker og Bærum.