Rødt er opptatt av universelle ordninger, og vil jobbe for å øke barnetrygda. Rødt ønsker også å lovfeste at barnetrygd skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.