Barnetrygden er et effektivt tiltak for sosial utjamning. Den har likevel blitt svekket gjennom mange år. Senterpartiet vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den. Senterpartiet vil:

  • Øke barnetrygden og beholde denne støtten til barnefamiliene som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning.
  • At barnetrygd skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp