Rødt ønsker på sikt å doble barnetrygden og deretter sørge for at den blir indeksregulert. Barnetrygden har et etterslep siden 1996 og vårt alternative statsbudsjett i 2019 viste at vi kan ta inn 1/3 av etterslepet på 1 år med relativt små justeringer. En annen viktig måte å styrke barnetrygden er å forhindre at kommuner kan kutte i barnetrygden til de som mottar sosialhjelp.