Barnetrygden er som andre trygder en velferdsordning som er utjevnende og til stor nytte for mange i en økonomisk vanskelig situasjon. Et førende prinsipp må være at barnetrygden er rettferdig betinget, uavhengig om familien er mottakere av sosialstønad eller ikke. Trygden bør være progressiv og tilpasset familienes totalsituasjon, slik at den kan bidra til økt deltakelse og bedre hverdagsvilkår.