All statlig virksomhet, også NAV, må være gjenstand for kontinuerlig forbedring for å sikre at oppgavene kan løses på en best mulig måte for de som har bruk for tjenester, og at de ansatte har de verktøyene som trengs for å gjøre jobben.