SV ønsker et løft for Nav hvor tid, tillit, tilgjengelighet og kompetanse prioriteres fremfor stadige kutt og nedskjæringer. Derfor støtter vi også en helhetlig gjennomgang av Nav. Det er nødvendig med god nok oversikt over hvor skoen trykker for å kunne ta nødvendige grep.