De vil jeg! I særlig grad er det styringsform og organiseringen jeg anser som det største hinderet for å få en velfungerende tjeneste til folk. Jeg vet at mange på NAV er dyktige profesjonsutøvere, men det er rammene og kvalitetsindikatorene de blir målt etter som ikke samsvarer med det å kunne hjelpe mennesker med behov for bistand fra det offentlige. Det er ikke å stikke under en stol at det hver eneste dag går folk hjem fra sitt arbeid i etaten, enten det er den kommunale delen eller den offentlige, med en dårlig magefølelse og spørsmål som "er dette måten vi skal hjelpe mennesker på".