Jeg vil støtte en helhetlig gjennomgang av Nav. Jeg jobber sjøl på et krisesenter, og ser at mange brukere får for dårlig oppfølging av Nav. Nav må ha større tilgjengelighet for brukere, ikke alle kan klare å primært være henvist til digital dialog, særlig hvis man ikke er god i norsk. Nav må få flere ressurser for å kunne oppfylle veiledningsplikten sin. Mange som jobber i Nav opplever stort arbeidspress. Det må også ses på Navs ressurser.