Jeg mener at det er viktig med en systemgjennomgang av Nav på de områdene som dere utpeker. Jeg er særlig opptatt av at den sosialfaglige kompetansen styrkes blant de ansatte i Nav og at det blir skjerpede krav til sosialfaglig kompetanse fremover.