Arbeiderpartiet har lenge ønsket en rusreform der personer med tung avhengighet møtes med hjelp framfor straff. Et klart flertall på vårt landsmøte avviste likevel regjeringens forslag om avkriminalisering for alle grupper. Vi mener det ville senke terskelen inn i rusproblemer og vanskeliggjøre god oppfølging av unge med behov. Regjeringens forslag manglet også en plan for styrket behandlings- og oppfølgingstilbud, spesielt i kommunene. Vi vil styrke den tverrfaglige innsatsen rundt unge, begrense hvor lenge små overtredelser forblir på rullebladet og gjøre det trygt å be om hjelp.