Eit godt og inkluderande samfunn er det viktigaste for å forebygge rusmisbruk. Dei som får problem med rus treng først og fremst hjelp og ikkje straff for å få bukt med problema. SV meiner det er på tide med eit historisk skifte i norsk ruspolitikk, med avkriminalisering og eit kraftig styrking av behandlingsapparatet til dei som treng det.