KrF ønsker å sikre bedre helsetilbud til rusavhengige, men KrF er imot å avkriminalisere rusmisbruk