Senterpartiet støtter intensjonen i rusreformen som innebærer at rusavhengige skal få hjelp istedenfor straff, og ønsker også å tilpasse lovverket til det. Likevel mener vi at en generell avkriminalisering slik regjeringen legger opp til er helt feil vei å gå. Vi er bekymret for at en slik avkriminalisering vil senke terskelen for å begynne med rusmidler, og ta fra politiet sine virkemidler til å følge opp miljø som er på vei utenfor. Dette er også helt i tråd med politiets uttalelser, som ønsker virkemidler for å håndheve og sette inn tiltak på denne fronten. Vi mener vi heller bør fokusere på å arbeide enda mer forebyggende, og sikre et bedre behandlingstilbud til de som trenger det.