Jeg støtter helt klart rusreformen. Selv om jeg ikke liker å si meg så mye enig med dagens regjering, så må jeg innrømme at forslaget til ny rusreform var, om mulig, enda bedre enn rusreformutvalgets anbefalinger.