Ja, Rødt støtter rusreformen og ønsker at rusavhengige skal tilbys hjelp foran å bli straffet.